22-01-09

Jaaroverzicht


BEELDEN UIT HET BEZINNINGSCENTRUM 2009

  


15 december: werken in de crypte

2009-werken crypte-december

Eind december werden de muren van de crypte behandeld tegen vocht. Een ingewikkelde operatie die heel wat werk in beslag nam: huidige bezetting afschrapen, muren cementeren, isolerende en vochtwerende noppenfolie aanbrengen, opnieuw bezetten en tenslotte schilderen.
Na de crypte kwam de sacristie aan de beurt die eveneens grondig onder handen genomen werd: bezetting van muren en plafond afschrapen en nadien alles weer 'kaleien'. De werken duurden tot eind januari 2010. Maar crypte en sacristie zien er nu weer als nieuw uit.


2 december: sinterklaas voor het personeel

personeel 2009

Het was wel een beetje te vroeg, maar op woensdag 2 december vonden de zusters het opportuun om hun personeel te trakteren voor sinterklaas. Er was een gezellig etentje (mosselen-friet!) en daarna kregen ze allemaal een mooie schort, op maat gemaakt door Sinterklaas (in de persoon van Hilde Pinxten). Zo te zien, waren ze er allemaal opgetogen over. Alleen tuinman Ronny keek een beetje sip, want voor hem was er géén schort. Nu ja, in de tuin kun je met zo'n ding niet veel doen en dus kreeg hij een apart cadeau.
Op de foto: Annemie, Cindy, Tamara, Rita, Nina, Carine, Ronny, Rosette, Monique en Josee.


25 november: zonsondergang in Herkenrode

zonsondergang2-25 nov 09

We krijgen er nooit genoeg van, de prachtige zonsondergangen in Herkenrode. Op woensdag 25 november konden wij, vanop de eerste verdieping van het Bezinningscentrum, genieten van bovenstaand schouwspel. Wij laten u graag meegenieten. 


17 november: Prof. dr. Hans Tercic over John Henry Newman

Hans Tercic-17 nov 09

Op 17 november was er bijzonder veel belangstelling voor onze tweede Newmandag "Hoe leef je met een soms al te menselijke Kerk?".
Prof. dr. Hans Tercic, een eminent Newmankenner, verduidelijkte in twee schitterende conferenties hoe deze geniale Engelse kardinaal in zijn leven omging met teleurstellingen, ontgoochelingen en mislukkingen. Hij leerde ons o.m. dat conflicten inherent zijn aan de menselijke natuur en dat zij een vruchtbare doorgangsfase kunnen zijn naar een nieuwe, hogere synthese.
Uit heel het profetisch denken van J.H. Newman blijkt hoe tijdloos en actueel hij nog steeds is. 


13 november: ACW-ACV Limburg aan de afwas

ACW-ACV Limburg

Op vrijdag 13 november brachten een 86-tal gepensioneerden van ACW-ACV Limburg een bezoek aan Herkenrode voor hun jaarlijkse novemberviering. Op het programma stonden koffie, taart, gezellig samenzijn en een eucharistieviering voor de overleden leden.
Na de koffietafel boden een 10-tal mannen zich 'vrijwillig' aan om te helpen bij de afwas. En dat deden ze uitstekend. Maar in de achtergrond hield zr. Eduarda toch voor alle zekerheid een oogje in het zeil.... 


31 oktober: de mooiste herfstbladeren

zr Johanna-herfstpracht

Eind oktober schitterde het park in volle herfstpracht. En dus trok zr. Johanna op zoek naar de mooiste en kleurrijkste herfstbladeren. Die bond ze zorgvuldig achter op de fiets en peddelde tevreden weer terug naar het klooster...


 15 oktober: met de tandem naar Herkenrode

2009-tandems-Salvator

De stafleden en diensthoofden van het Salvatorziekenhuis in Hasselt en St.-Ursula in Herk-de-Stad kwamen op 15 en 16 oktober naar Herkenrode voor een tweedaagse vormingsactiveit. Onderwerp was: "Feedback", naar collega's, oversten en patiënten. De deelnemers verzamelden 's morgens vroeg aan het Salvatorziekenhuis en reden van daar met de tandem door de velden naar Herkenrode. Bij het vertrek kregen ze heel toepasselijk een rugzak met een flesje water en fruit, een 'foodbag' als voorbereiding op de 'feedback'. 


14 oktober: Avondconferentie Mgr Jousten 

2009-Mgr Jousten-1

2009-Mgr Jousten-2 2009-Mgr Jousten-3

Op 14 oktober was Mgr. Aloys Jousten, bisschop van Luik, te gast in Herkenrode voor een avondconferentie over 'Christen-zijn en Kerk-zijn in een geglobaliseerde wereld'
De wereld is een 'netwerk' geworden en dit fenomeen kan de Kerk niet onberoerd laten. Zij heeft de opdracht deze nieuwe situatie als een 'teken des tijds' te onderzoeken en in het licht van het Evangelie te interpreteren. Christenen moeten zich immers durven afvragen in hoeverre deze globalisatie bijdraagt tot de humanisering van de wereld en welke gevolgen zij heeft voor de kleinen, armen en machtelozen.
In dialoog met de wereld zal de Kerk een antwoord moeten vinden op de grote uitdagingen van deze tijd. Iedere christen is dan ook geroepen om hieraan mee te werken door overal waar hij leeft, getuige en teken te zijn van Gods onvoorwaardelijke liefde voor mens en wereld.  (Foto's: Jos Aerts)


2 oktober: meditatieve herfstwandeling

2009 herfstwandeling-pelgrimskruis 

Op 2 oktober organiseerden wij een meditatieve herfstwandeling naar de Kluis van Bolderberg. De dag werd begeleid door kluizenaar Willy Aerts. In de voormiddag gaf hij een uiteenzetting over de zin en betekenis van het wandelen en een getuigenis over zijn persoonlijke ervaringen. In de namiddag wandelde hij samen met de groep in stilte naar de Kluis. De wandeling werd afgesloten aan het pelgrimskruis.


24-25 september: wensen voor de toekomst

2009-BUSO Maaseik-toekomstwensen

De 5e-jaars leerlingen van BUSO Maaseik kwamen op 24 en 25 september naar Herkenrode voor een tweedaagse bezinning. Voor ze weer naar huis terugkeerden, gaven ze elkaar wensen mee voor de toekomst. Dat gebeurde op een originele manier: op een kartonnen bord op de rug van elke leerling en begeleider. Het werd dan ook een geanimeerde afsluiting op de trappen van het bezinningscentrum.
Ook wij wensen de leerlingen veel geluk op hun levensweg. 

 


 23 september: avondconferentie Michel Van der Eycken

2009-Avondconferentie Michel Van der Eycken

Op 23 september hield dr. Michel Van der Eycken, historicus en Herkenrodekenner, een avondconferentie over de geschiedenis van deze abdij met als titel 'Als stenen getuigen. Het grootse verleden van de cisterciënzerinnenabdij Herkenrode'. Het werd een boeiende reis doorheen 800 jaar geschiedenis, waarin Herkenrode uitgroeide van een kleine nederzetting in het land van Loon tot een van de machtigste abdijen van de Nederlanden. Maar Herkenrode kende ook periodes van verval, plundering en secularisatie. Toch heeft de abdij alle stormen doorstaan en staat nu op de drempel van een nieuwe toekomst in de 21ste eeuw. 


29 augustus: 50-jarig kloosterjubileum priorin Zr. Patricia

50-jarig kloosterjubileum zr Patricia

Op 29 augustus was het de beurt aan zr. Patricia om haar gouden kloosterjubileum te vieren. Net als zr. Bernard trad zij immers vijftig jaar geleden op 16 augustus in het klooster.
Zr. Patricia is sinds 2003 priorin van Herkenrode en Bilzen. Voordien gaf zij jarenlang catechese in het H. Grafinstituut te Bilzen. Omwille van haar verbazend technisch inzicht, kreeg zij er de bijnaam 'soeur technique'. In 1994 kwam zij als overste naar Herkenrode.
Zr. Patricia streefde vooral naar een grotere openheid en vormde geleidelijk een uitgebreide kring van vrienden en vrijwilligers rond het klooster, de kerk en het bezinningscentrum. Zij draagt een zware verantwoordelijkheid voor de toekomst van de kloostergemeenschap en het historisch patrimonium in Herkenrode. Ondanks haar drukke bezigheden zorgt zij liefdevol en toegewijd, als een echte 'moeder-priorin', voor haar oudere medezusters. 
Foto: zr. Patricia samen met het vrijwilligersteam van het bezinningscentrum, v.l.n.r. Ivonne Jansen (coördinator), zr. Emma Recko, Gilberte Bohets, zr. Patricia, Frans Simons en André Convents.(foto Jos Aerts). 


22 augustus: 50-jarig kloosterjubileum zr. Bernard

gouden kloosterjubileum zr Bernard-2

Op 16 augustus was het precies 50 jaar geleden dat zr. Bernard in het klooster trad. Dit gouden jubileum werd op 22 augustus gevierd samen met de kloostergemeenschap, familie, vrienden, personeel en vrijwilligers.
Zr. Bernard is al meer dan 35 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud in het bezinningscentrum. En dat doet ze ronduit schitterend. Zij kent elk hoekje en kantje van het huis en zorgt ervoor dat alles grondig gepoetst en geboend wordt. Zij heeft een eigen kaartenwinkeltje dat ze graag en met veel ijver en toewijding uitbaat. Zij houdt van de contacten met de gasten en verzorgt elke dag met veel liefde de planten en bloemen in het huis.
Voor zr. Bernard is het bezinningscentrum de hemel op aarde, en daar geven we haar geen ongelijk in.
Foto: zr. Bernard samen met het personeel en de vrijwilligers van het bezinningscentrum (foto Jos Aerts).


13 juni: even napraten

Gust Van de Velde Gust Van de Velde-2

Na een zesdaagse stille retraite willen de zusters natuurlijk graag even napraten. Zeker als de predikant hiervoor een extra kwartiertje vrijmaakt.
Hierboven de retraitanten van Gust Van de Velde ss.cc. op zaterdag 13 juni vlak voor het afsluitende middagmaal.
 


2 juni: meditatieve wandeling naar de Kluis van Bolderberg

2009-meditatieve wandeling 2009-pelgrimskruis Bolderberg
2009 -Kluis Bolderberg-uitzicht

Op dinsdag 2 juni organiseerden wij voor het eerst een meditatieve wandeling naar de Kluis van Bolderberg. Tot onze grote verrassing waren er meer dan 50 deelnemers. Het was ook prachtig weer die dag: stralende zon en een frisse bries. Ideaal wandelweer dus. 
In de voormiddag bracht Luc Herbots, deken van Maasmechelen en ervaren pelgrim, een boeiend getuigenis over de betekenis van het wandelen en pelgrimeren als geestelijk avontuur. In de namiddag wandelde de groep in stilte naar de Kluis begeleid door kluizenaar Willy Aerts, Luc Herbots en Fons Cuypers. Vooraf hadden ze enkele opdrachten meegekregen en onderweg werd even halt gehouden om ervaringen uit te wisselen.
Bij aankomst konden de deelnemers een steen neerleggen aan het pelgrimskruis. Op de bank met panoramisch uitzicht op het schitterende natuurgebied van Bolderberg luisterde de groep naar het getuigenis van Willy Aerts die vertelde over de geschiedenis van de Kluis en zijn persoonlijke ervaringen als pelgrim en als kluizenaar van Bolderberg. De dag werd afgesloten met het pelgrimslied in de kapel. 
 


12 mei: avondconferentie prof. Rik Torfs

 Rik Torfs-publiek Rik Torfs

Er was een overrompelende belangstelling voor de avondconferentie van prof. Rik Torfs op dinsdag 12 mei. Meer dan 150 belangstellenden kwamen opdagen en dat was ongeveer het maximum dat wij in de kerk konden plaatsen.
Onderwerp van de conferentie was: 'Normen en waarden. Een hellend vlak?'. In een bijzonder gevatte en levendige uiteenzetting pleitte prof. Torfs voor zachte normen, harde waarden en een 'getemperde' goedheid. Volgens hem gaat het ook niet over 'normen en waarden' maar wel over 'normen of waarden'.
Tijdens de receptie werd er druk nagepraat wat resulteerde in een aantal pertinente vragen achteraf.
Prof. Torfs schreef in zijn logboek het volgende over deze avondconferentie: "
De kloosterkerk zit bomvol, zoiets ontroert mij telkens weer. Ik probeer de mensen niet te ontgoochelen. Goede vragen na de pauze. De slotvraag: is een professor kerkelijk recht die aan een quiz deelneemt een norm of een waarde?"...    (foto's: Jos Aerts)


 11-14 mei: Iconen schilderen in Herkenrode

 iconenschilders-1 iconengroep-Pieter Liket-2009

Van 11 tot 14 mei was een groep iconenschilders uit België en Nederland te gast in Herkenrode. Onder begeleiding van Pieter Liket schilderden zij de 'Glykophilousa' of 'Liefhebbende Madonna'. Rustig, meditatief, geconcentreerd, in stilte, met op de achtergrond prachtige orthodoxe byzantijnse muziek.
"Voor het schilderen van iconen gebruiken wij uitsluitend natuurlijke kleurpigmenten gemengd met water en eigeel" vertelt Pieter Liket. "Het is een bijzonder intensieve bezigheid, die veel geduld en concentratie vraagt. Tijdens de cursus in Herkenrode werd 10u per dag gewerkt. De icoon werd door de deelnemers thuis in grisaille voorbereid en in Herkenrode ingekleurd. De icoon moet nu nog enkele weken drogen en kan pas daarna afgewerkt worden".
De groep was bijzonder tevreden over het verblijf en de sfeer in Herkenrode. "Een ideale locatie" vertelde een van de deelneemsters, "wij zijn heel dankbaar dat wij dit hier hebben mogen doen".

Ondertussen hebben wij met Pieter Liket afgesproken dat hij van 7 tot 15 mei 2010 een cursus iconenschilderen voor beginners zal begeleiden in Herkenrode. Een nieuwe activiteit op ons programma.


2 mei: Vormelingen Sint-Servaas - Diepenbeek 

Vormelingen-Diepenbeek-2009

Een mooie groep van 50 vormelingen en 10 begeleiders van de Sint-Servaasparochie Diepenbeek poseert hier voor het klooster. Ze kwamen op zaterdag 2 mei met de fiets naar Herkenrode voor een ééndaagse vormselcatechese. In verschillende groepjes werkten ze rond het thema 'vormsel'. In de namiddag was er een individuele mijmertocht gevolgd door een biechtmoment. De dag werd afgesloten met een eindgebed in de kerk.
"Het was een prachtige dag" vertelde begeleider Maurice Gyselaers. "Herkenrode blijft voor ons de ideale locatie om onze jongeren te begeleiden op hun laatste rechte lijn naar het vormsel".


25 april: Vormelingen Alken Sint-Joris

Vormelingen-Alken-2009

Elk jaar komen groepen vormelingen naar Herkenrode voor een intensieve catechesedag als voorbereiding op hun vormsel. Op zaterdag 25 april waren de vormelingen van de Sint-Jorisparochie Alken te gast, samen met hun begeleiders.
"In de voormiddag hebben we in drie werkgroepjes de hoofdmomenten van het vormsel besproken: handoplegging, zalving en de geloofsbelijdenis" vertelt begeleider René Duchamps. "In de namiddag maakten we kennis met onze vormheer, E.H. August Coppejans, deken van Herk-de-Stad. Daarna volgde een individuele mijmertocht met opdrachten van de catechisten. Voor de vormelingen is deze voorbereidingsdag telkens een intense en bijzondere belevenis". 
Op bovenstaande foto de frisse groep jongeren, samen met priorin zr. Patricia, eveneens afkomstig van Alken, in de binnentuin van het klooster


15 april: volop lente in Herkenrode

Lente-2009 Magnolia-2009

Dankzij het schitterende lenteweer van de paasdagen kleurden de bomen frisgroen en pronkte het park met duizenden pinksterbloemen. Ook de magnolia bloeide uitbundig. Ondanks de strenge winter was het ineens volop lente!


 21 maart: genieten van de lentezon

Kazou

Na de strenge winter van 2009, was 21 maart de eerste mooie lentedag van het jaar. En daar hebben de jongeren van de groep 'Kazou' uit Turnhout volop van genoten. Deze jeugdmonitoren van de Christelijke Mutualiteit waren het weekend van 20-21 maart te gast in Herkenrode voor een vormingsweekend. 
Thema was dit keer "zigzag" vertelde begeleider Jan Bockx. Doel van het weekend was het  voorbereiden en uitwerken van christelijke animatie (dagsluitingen etc.) voor jeugdvakanties.
Een beetje ontspanning mocht hierbij natuurlijk niet ontbreken.
  


18 maart: Spiritualiteit van Bernardus van Clairvaux

Bernardus.jpg

Als eerste en oudste cisterciënzerinnenabdij van de Nederlanden besteden wij in 2009 bijzondere aandacht aan de spiritualiteit van Bernardus van Clairvaux. Op 18 maart begeleidde br. Guerric Aerden van de cisterciënzerabdij Maria Toevlucht te Zundert, een eerste Bernardusdag met als thema: "Bernardus van Clairvaux, spirituele gangmaker van de cisterciënzerorde".
Een deelnemer schreef achteraf het volgende:
"Je kan over Bernardus lezen in boeken, of filosofen en historici hierover beluisteren. Veel beter is het om een monnik te beluisteren, zoals broeder Guerric er een is, wiens leven doordrongen is van de inzichten van Bernardus omdat zijn hele monastieke leven er de beleving van is.
De gevoelens die de ervaring je leert ontdekken. Daar gaat het om bij Bernardus. Die ervaring onder woorden brengen, is de grote kunst, zei br. Guerric. Het klonk als een uitdaging en dus deed ik een poging.
Ik vond de woorden bij Bernardus zelf in zijn brief 64: "Van wie hij gehoord had, die heeft hij gevonden in de open plek van het woud". Heel toepasselijk als je weet dat de naam 'Herkenrode' een samenstelling is van het Keltische woord 'arika' dat riviertje betekent en 'rode' dat open, ontgonnen plek betekent. Herkenrode is dus de 'open plek bij het riviertje'.
Het zet me aan om nog meer naar Herkenrode te komen, om daar in die open plek bij het riviertje, die tevinden van wie ik gehoord had".


4 maart: Prof. em. Jean-Jacques Cassiman in Herkenrode

JJ Cassiman-1 JJ cassiman-3

Op woensdag 4 maart was prof. em. Jean-Jacques Cassiman te gast in Herkenrode voor een avondconferentie met als onderwerp: 'De maakbare mens. Hype of hoop?'
Het werd een bijzonder boeiende conferentie waarin prof. Cassiman op een heldere manier de mogelijkheden maar ook de beperkingen van de huidige genetica uiteenzette. Vooral zijn uitleg over kanker en erfelijkheid werd zeer aandachtig gevolgd.
De moderne genetica biedt inderdaad zeer veel mogelijkheden om de mens te 'optimaliseren' maar of dit ook werkelijk leidt tot een 'betere mens' blijft natuurlijk een open vraag, aldus prof. Cassiman.
 


24 februari: Avondconferentie prof. dr. Bert Broeckaert

broeckaert-1
 Broeckaert-2

Er was bijzonder veel belangstelling voor de avondconferentie van prof. dr. Bert Broeckaert op 24 februari over het nieuwe project 'Een Europees Trefpunt Wereldreligies in Herkenrode'. Voor het eerst moesten wij uitwijken naar de kerk en ook die was goed gevuld. 
Prof. Broeckaert schetste een duidelijk beeld van de huidige multiculturele en multireligieuze samenleving in Europa en België. Met overtuiging en enthousiasme vertelde hij over de achtergrond en bedoeling van het nieuwe ETW in Herkenrode. Dit Europees Trefpunt Wereldreligies wil in de eerste plaats de ontmoeting realiseren met en tussen de concrete mensen en gemeenschappen die vandaag de dag in Europa de dragers zijn van de grote religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Een ambitieus initiatief dat pas in 2019 helemaal voltooid zal zijn maar dat zeker een nieuw elan zal brengen in deze eeuwenoude Herkenrodeabdij.
 


23 februari: In het labyrint van Herkenrode

labyrintdag-2009-1

Op maandag 23 februari organiseerden wij voor het eerst een 'Labyrintdag' begeleid door Simon Lambregs pr. De dag was opgebouwd vanuit de 'Spiritualiteit van Beneden'. Uiteraard werd ook het parklabyrint van Herkenrode gebruikt tijdens de oefeningen.
Een deelnemer schreef achteraf het volgende: "
Het besef dat je in een labyrint niet kan verdwalen, was een openbaring voor mij. Hoe kronkelend je weg ook is, welke mensen je ook ontmoet, het is en blijft je eigen weg. Het kan een rommeltje worden waarbij je in cirkels draait. Maar verdwalen kan niet, want het is een labyrint en geen doolhof. Iedereen heeft de keuze om door te gaan of om te keren. Maar als je ervoor kiest om door te gaan, dan kom je vroeg of laat bij je eigen centrum, je parel. Onderweg kom je zoveel tegen (goeds en minder goeds maar alles heeft een reden), ook jezelf.
Het zinnetje dat mij het meest is bijgebleven is:
"Wisselende paden. Schaduw en Licht. Alles is genade. Angst hoef je niet".  


18 januari 2009: Nieuwjaarsconcert met Guido Cassiman

nieuwjaarsconcert-Cassiman Nieuwjaarsconcert-3
Nieuwjaarsconcert-4

Het nieuwe jaar 2009 hebben wij op een feestelijke manier ingezet met een nieuwjaarsconcert op zondagnamiddag 18 januari. In een goedgevulde abdijkerk bracht Guido Cassiman eigen luisterliedjes, begeleid door Wim Van Aelst op orgel en keyboard en Sylvia Witters met dwarsfluit en zang.
Het werd een prachtig concert met inspirerende en verstillende liedjes afgewisseld met mooie muzikale intermezzo's. Helemaal stil werd het toen Guido a-capella het 'Onzevader' zong uit zijn Gospodi-repertoire. Hemelse klanken die recht uit de ziel kwamen en nog lang bleven nazinderen.
Tijdens de receptie nadien werd er druk nagepraat over de mooie muzikale namiddag. Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is. (foto's: Jos Aerts) 
  


5 en 6 januari 2009: sneeuw en ijzig koud

sneeuw2009-toegangspoort-f

sneeuw2009-bezinningscentrum-f sneeuw2009-banken-f

Het begin van het nieuwe jaar 2009 zullen we niet zo gemakkelijk vergeten. Op maandag 5 januari viel er een pak sneeuw en op dinsdag 6 januari vroor het tot -20°C. Kortom: sneeuw en ijzig koud.
Maar Herkenrode zag er betoverend uit. Dus trotseerden wij de bittere kou om enkele unieke plaatjes te schieten. Wij laten u graag mee genieten.


Programmafolder 2009

programmafolder2009-1 programmafolder2009-spiritualiteit en mystiek programmafolder2009-avondconferenties

Voor de nieuwe programmafolder 2009 kozen wij de natuur als thema. Vandaar de frisse groene kleur. Herkenrode ligt immers midden in een uitgestrekt natuurdomein en het bezinningscentrum heeft een eigen Engels landschapspark van 10 ha.
Nieuwe rubriek in het programma is 'Spiritualiteit en mystiek' waarin wij aandacht besteden aan Bernardus van Clairvaux en de Cisterciënzers (Herkenrode is de eerste en oudste cisterciënzerinnenabdij van de Nederlanden), de vrouwelijke mystici uit de 13e eeuw maar ook aan eigentijdse figuren als John Henry Newman. De rubriek 'In de stroming van het leven' biedt een brede waaier aan onderwerpen waaronder rouw, de kracht van de stilte, kunst en religie, mindfulness, zen-meditatie en het verschijnsel 'tijd'. Voor de avondconferenties hebben wij weer heel bekende sprekers uitgenodigd. 


 

11:19 Gepost door herkenrode abdij bezinningscentrum | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |